پیشنهاد های ویژه

 
خیلی وقت ها شده که سرمایه ای را جمع کرده ایم و تصمیم داشتیم یک سرمایه گذاری هوشمندانه انجام دهیم تا سرمایه خود را اضافه کنیم، به عبارتی پولمون پول بسازه.
شاید به دلیل نداشتن هیج ایده یا تجربه ای در این فضا این کار به انجام نرسیده است.

با توجه به شرایط استراتژیک کشور در زمینه مواد اولیه و فراوده های نفتی و وجود دانش بومی سازی شده کشورهای پیشرفته، این فرصت برای علاقه مندان فراهم آمده است که بتوانند در زمینه احداث واحد های تولیدی زودبازه سرمایه گذاری نمایند.