درباره ما

شرکت سپنتا

طراحی و ساخت تجهیزات ثابت مکانیکال از جمله راکتورها، برج های تقطیر، مبدل های حرارتی، دفلگماتورها و مخازن تحت فشار زیر نظر انجمن مهندسین امریکا در فضای مجهز به تمامی دستگاه های تخصصی ساخت و تست نهایی فعالیت این شرکت را تشکیل می دهد. دارا بودن تجهیزات اصلی ساخت شامل نورد، برش، عدسی زن، جوش های زیرپودری، پرس، دستگاه های CNC چند محوره  زمان تحویل دستگاه ها به مشتری را کوتاه نموده است.

مزیت این شرکت امکان ارائه دانش تولید مواد شیمیایی هایتک در کنار ساخت و تامین تجهیزات به همراه راه اندازی توسط شرکت SINOTECH  به مشتریان می باشد.