مکانیزه کردن سیستم کنترل پالایشگاه

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c

اهداف طرح:

مکانیزه کردن سیستم های کنترل واحد پالایشگاهی

موقعیت جغرافیایی طرح:

شمال غرب ایران

پیمانکار اصلی:

سپنتا

فعالیت های اجرایی طرح:

طراحی و نصب تابلو ها، برنامه نویسی سیستم های کنترل

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ تنفیذ قرارداد: 1400/۰۴/۰۹