پروژه ها

طرح تولید پلی یورتان زیره کفش

طرح تولید پلی یورتان زیره کفش

طرح تولید رزین های فیبرکربن

طرح تولید رزین های فیبرکربن

طرح تولید رزین های پلی استر

طرح تولید رزین های پلی استر

پروژه احداث واحد پلی یورتان گریدZ710

پروژه احداث واحد پلی یورتان گریدZ710

مکانیزه کردن سیستم کنترل پالایشگاه

مکانیزه کردن سیستم کنترل پالایشگاه