پروژه ها

طرح تولید پلی یورتان زیره کفش

طرح تولید پلی یورتان زیره کفش

طرح تولید رزین های فیبرکربن

طرح تولید رزین های فیبرکربن

طرح تولید رزین های پلی استر

طرح تولید رزین های پلی استر

پروژه یک

پروژه یک

پروژه شش

پروژه شش

پروژه پنج

پروژه پنج